Dolium-tech s.r.o.


 Naše firma dodává komponenty a kompletní systémy pro získávání, úpravu a využití dešťové vody.

Z historického pohledu jsme si ve středoevropském regionu dlouhá staletí užívali hojnosti vody. Vlivem klimatických změn v posledních dekádách však zjišťujeme, že příroda nám srážkové vody dopřává velmi nepravidelně a období sucha mezi srážkovými příděly se pozvolna prodlužují.

A protože zároveň stoupají ceny za odběry pitné vody z veřejných vodovodů, je systematické zachytávání, skladování a zpětné využití dešťové vody logickým řešením ve všech oblastech použití, kde kvalita pitné vody je nadbytečná.

Zavlažování zahrad, sportovních areálů, skleníků, napájení stájí, splachování WC, praní, mytí vozidel, zásobování užitkovou vodou pro průmysl – to vše lze zajistit dešťovou vodou, získanou přímo v místě potřeby. V našem sortimentu jsou výrobky, vhodné pro objekty všech velikostí: chaty, rodinné domy, školy, bytové domy, hotely, administrativní budovy, nákupní centra či komplexy průmyslových budov.​​​​​​​

Na českém trhu zastupujeme tradičního německého výrobce zařízení na využití dešťové vody, firmu WISY AG (www.wisy.de). a firmu iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG, která dodává výrobky pro využití dešťové vody pod značkou Ewu-Aqua.

Název Dolium-tech jsme si zvolili podle starověké nádoby dolium, ve které se v antickém Římě uchovávala voda.


                               

Ostia Antica, Itálie                                                                     Oppidum D´Enserune, Francie

(foto: Wikipedia, AlMare)                                                                     (foto: Wikipedia, Jochen Jahnke)

Partneři:  Wisy.de

Firma Wisy AG se sídlem v německém městě Kefenrod (poblíž Frankfurtu nad Mohanem) je tradičním výrobcem techniky pro využití dešťové vody. Široký výrobní program je využitelný od rodinných domů a malých živnostenských provozů až pro velké komplexy budov, průmyslové areály a sportovní stadiony. Filtrační jednotky jsou vhodné i pro čištění technologické vody v průmyslu, například pro papírenský průmysl (oddělení celulózy od prací vody), výrobu nápojů (využití dešťové vody jako chladící vody při kvašení v pivovarech) nebo při recyklaci plastů (oddělení malých částí plastů od dopravní vody). Firma Wisy AG je jedním ze zakládajících členů německého Sdružení pro využití užitkové a dešťové vody (Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e.V.) se sídlem v Darmstadtu.

Google
Data map ©2022
Data map ©2022

Kontaktujte nás

Dolium-tech s.r.o.

Spádová 668, 251 68 Kamenice - Struhařov

IČO: 05705584     DIČ: CZ05705584

Telefon: +420 724 959 447

email :  info@dolium-tech.cz

  
Ochrana osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů