. . Dolium-tech - Využití dešťové vody a nádrže na dešťovou vodu

SYSTÉMOVÉ VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

Zabýváme se využitím dešťové vody pro rodinné domy i velké objekty jako jsou administrativní budovy, bytové domy, nákupní centra, nemocnice, školy, sportovní zařízení či průmyslové areály. Naše výrobky se používají na farmách pro zavlažování a využití vody pro chov zvířat. Další oblastí použití je filtrace a rozvody průmyslových vod. Na českém trhu zastupujeme německé firmy Wisy AG a firmu iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG.

 

OBLASTI POUŽITÍ

Pro dům

Rodinné domy a zahrady

Dešťová voda je ideální pro vaši zahradu: je to měkká voda bez minerálů. Také uvnitř domu má dešťová voda své využití: na splachování WC, praní nebo jako užitková voda pro úklid. Dešťová voda nevytváří vápenné usazeniny  v armaturách či tryskách postřikovačů.

Administrativní budovy, nákupní centra, školy, hotely

Doba, kdy snahou projektantů bylo odvést dešťovou vodu co nejrychleji do kanalizace, je dávno pryč. Ekologickým cílem je zachytit co největší množství této vody a využít ji na vlastním pozemku či uvnitř budovy. Dolium-tech má k tomu celou řadu produktů a chytrých řešení.

Velké projekty

Sportovní areály

Zavlažovat trávník sportovního stadionu pitnou vodou z městského vodovodu je pro každý klub neúnosná ekonomická zátěž. Přitom většina sportovních areálů má k dispozici velké střešní plochy tribun, parkoviště a chodníky, ze kterých se zachycená dešťová voda dá využít nejen k zavlažování, ale i k splachování WC.

Mycí linky

Automyčky, stejně jako mycí linky pro železnici či zemědělské stroje mají velkou spotřebu vody a využití dešťové vody je předpokladem pro vylepšení efektivity jejich provozu. Rozlehlé plochy areálů myček umožňují akumulaci dostatečného množství dešťové vody.

 Zemědělské farmy

Výrobky Dolium-tech slouží k využití dešťové vody pro napájení domácích zvířat i zavlažování obdělávaných ploch. Zařízení Sigura zajišťuje oddělení rozvodů užitkové vody od pitné vody při střídavém využívání zdrojů vody.

fa

Průmysl

Ačkoliv primárním účelem filtrů řady WFF je využití dešťové vody, filtry se úspěšně používají i v průmyslu, například při recyklaci plastů nebo oddělení celulózy od prací vody.

  • Dům a zahrada
  • Zavlažování
  • Skleníky - zálivka rostlin
  • Napájení stájí

 dešťové zařízení od nás

Úspora až 50 %

Ušetříte až 50 % nákladů za vodné a stočné.

 Vše je plně automatické

Při nedostatku dešťové vody v období sucha zařízení automaticky přepíná  na odběr pitné vody z řadu.

Samočistící filtry od Wisy

Nemusíte se o nic starat,  filtry od Wisy jsou samočistící, stačí pouze zkontrolovat 2x ročně.

Kvalitní zpracování.

Jsou použity kvalitní plasty v kombinaci s nerezovou filtrační jednotkou

Široká nabídka

V širokém výrobním programu najdete vhodné zařízení pro všechny velikosti budov: od rodinných domů až po velké administrativní budovy, hotely, nákupní centra či stadiony.

 Ekologicky šetrné

Vše je plně recyklovatelné

Princip čištění dešťové vody

Čištění dešťové vody

Dešťová voda, svedená okapovými svody ze střechy, je speciálními patentovanými filtry zbavena hrubých nečistot a následně zachycena do sběrné nádrže, odkud je pomocí automatického čerpacího systému rozváděna do zahrady a pokud jsou v domě připraveny rozvody užitkové vody, pak i do domu.  Systém rozpozná nedostatek dešťové vody v nádrži a automaticky v tomto případě zásobuje rozvody užitkové vody vodou pitnou. Speciální provedení zabraňuje pronikání dešťové vody do rozvodů pitné vody a tím zamezuje možnost kontaminace (odpovídá hygienickým předpisům na ochranu vnitřního vodovodu dle ČSN EN 1717).

Čtyři fáze čištění

Stěžejním prvkem bezproblémového provozu a spokojenosti s kvalitou vody je způsob vyčištění dešťové vody. V tomto směru je firma Wisy jedním z nejkvalitnějších výrobců na trhu. Čištění dešťové vody probíhá ve 4. fázích, které jsou popsané na obrázku vlevo.

Snížení nákladů až o 50%

Zachycením a zpětným využitím dešťových vod, snížíte Vaše náklady za vodné a stočné až o 50% !!